?

Log in

No account? Create an account
arvaakuka [entries|archive|friends|userinfo]
arvaakuka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Feb. 15th, 2011|01:41 pm]
arvaakuka

LinkLeave a comment

(no subject) [Jan. 25th, 2011|01:09 pm]
arvaakuka
eurooppalaiset  nuoret tapasivat helsingissä

harvat päätöksentekijät kuuntelevat nuoria heitä koskevissa kysymyksissä. se on ongelma jonka kaiikki nuoret tunnistavat ja jota 50 nuorta lähes kaikkialta euroopasta puivat helsingissä 2006, joulukussa.

retkeilymajassa suomenlinnassa vallitsee jäähyväisten tunnelma. kenkiä ja laukkuja lojuu sikin sokin. eteisessä ja makuuhuoneissa on meneillään vimmattu siivoaminen ja pakkaaminen. lähes kokonaisen viikon ajan on 50 nuorta 19 euroopan maasta asunut yhteisessä retkeilymajassa. he ovat seurustelleet,, keskustelleet, kiistelleet ja tietysti juhlineet.

olemme oppineet valtavasti kaikkea elämään liittyvää jaolemme myös omistaneet paljon aikaa ja työtä elinikäisen oppimisen käsitteelle. kaikki ymmärtävät sisällön mutta yhteisenn kielen saamiseksi meidän täytyy selvittää käsite ja saada yhtenäisiä kriteerejä sille. se on syy tämänkertaiselle kokoontumisellemme sanoo helsinkiläinen antonia wulff.
me tarkoittaa eurooppalaisen koulujärjestön obessun jäseniä. järjestö edustaa miljoonia nuoria eurooppailaisia lähinnä 13-19 vuotiaita. suomen osallistujat obessussa edustavat puolestaan suomenruotsinkielisten koulujen nuorisoliitto ja lukiolaisten liitto. yksi tulisieluista obessussa on antonia wulf joka istuu myös järjestön hallituksessa.

 h'än on hiukan väsynyt viikon intensiivisten ohjelmien jälkeen mutta on msilti täynnä energiaa. lukemattomat tapaamiset monien muidennuorten kanssa antaa elinvoimaa. hän saa kannatusta lucalta sveitsistä ja sarahilta iso britaniasta.

meillä on nyt selvä ja yhtenäinen käsitäs elinikäisestä oppimisesta. se on uskomattoman tärkeää että me nuoret puhumme samaa kieltä ja meillä on smaoja kriteerejä. miten muuten voisimme aja omia etujamme sanoo luca.
ja kuka ajaisi nuorten asioita jos emme me. jotka olemme nuoria ja keskellä maailmaa ja sitä elämää jossa poliitikot päättävät. oppilailla tulisi olla luonnollisesti osuus koulutuspolitiikassa sanoo antonia.

on häiritsevää että meitä nuoria ei oteta vakavasti että meitä kohdellaan kuin lapsia kun on kyse meitä koskevista asioista. kaikki kolme ovat yhtä mieltä että virkamiehet ja poliitikot usein käyttävät terminologiaa jota on vaikea ymmätää yksinkeratinen  käsite muutetaan eu asioissa jioksikin monimutkaiseksi joka sitäpaitsi saa uusia kätkettyjä merkityksiä.

se on eräänlainen tapa syrjiä nuoria sulkemalla heidät päätöksenteon ulkopuolelle. ei todellakaan pitäisi travita keskustella tärkeitä kysymyksiä sellaisella tasolla. koulutuksen käsittely sujuu hyvin myös helposti ymmärrettäällä kielll' sanoo antonia.

 antia sarah ja luca sanovat että ne 50 nuorta jotka kokoontuivat suomenlinnaan aikova nyt kotimaissaan kääntyä päätöksentekijöiden ja virkamiesten puoleen.
muistutamme itseämme yhdellä ekrtaa. o n surullista etteiv'ät ketkään muista kuinka tärkeitä olemme. on pelottavannvähän päättäjiä jotka kuuntelevat meitä.
obesuu kokoontuu vuosittain käsittelemään  yhteisiä ongelmia. järjestön kontrrosi on brysselissä muutaa tapaamisia pidetään euroopan maissa, netti osoite on ww. obessu.org
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]